Arıcı Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kazançları Kurumlar Vergisine Tabidir

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Kazançları ÖZET: 1 Aralık 2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebli..

 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

4054 Sayılı Kanun İPC 2018/1 02 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30258  Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekab…

 

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar – Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:54

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 30 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30256 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurum…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 13 01 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30257  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 3/4/2007…

 

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde (II-5.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-5.2.a)

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı II-5.2.a 01 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30257  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli…

 

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2c)

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2c 29 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30255  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli v..

 

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ II-13.1.b

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçları II-13.1.b 29 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30255  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 7/8/2014 ta…

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41

maliyebT.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41 Konusu     : Geçici Ve…

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

calisma_bakanligi04 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29762 Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığından: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Ka…

 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’d…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark