Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Konseyi Yönetmeliği Değişiklik 13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30209  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı…

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Değişiklik 13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30209  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/5/2014 t.

 

Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2017/35)

Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlar 13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30209  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1…

 

İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik

İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik 12 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30208  Çevre ve Şehircilik Bakanlığında…

 

4/1-(a) ve (b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Uygulamaları

4/1-(a) ve (b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Uygulamaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 9854…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/191 K.2017/131

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/191 K.2017/131 10 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30206 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/191…

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde yer alan

Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 12/8/2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Faktoring İşlemleri Usul ve Esaslar Değişiklik 06 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30202  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – ..

 

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2)

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararı İthalat 2017/2 06 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30202  Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark