Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat: 2017/6 10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30092 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve…

 

Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5)

Yerli Malı Tebliği SGM 2017/5 10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30092 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 13/9/2014 tarihli v…

 

Mayıs 2017 Faal Mükellef Sayıları

Mayıs 2017 Faal Mükellef Sayıları GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2017-MAYIS 1.848.390 2017-NİSAN 1.839.696 2017-MART 1.82.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480)

VUK Tebliği 480 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 295…

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298)

GVK 298 Gelir Vergisi Genel Tebliği 298 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 2…

 

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1…

 

SGK Genelgesi 2017/21 7020 Sayılı Kanun Yapılandırması

SGK Genelgesi 2017/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506 -010.06 Tarih: 07/06/2017 Konu : Kurum a…

 

SGK Genel Yazı Noter Vekilleri

SGK Genel Yazı Noter Vekilleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Tarih: 01/06/2017 S…

 

Kimlik Bildirme Kanununa Göre Meslek Mensuplarının Sorumlulukları

Kimlik Bildirme Kanununa Göre Meslek Mensuplarının Sorumlulukları Özet: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 28.04.2017 tarih 2017-19 sayılı G..

 

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 06 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30088 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Ama…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark