Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1)

Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım 2018/1 16 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30334  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 18/8/2010 tar…

 

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

ÖTV I Sayılı Liste Tebliğ Seri 2 15 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30333 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 5/3/2015 t…

 

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çelik Yapıların Tasarım 15 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30333 (Mükerrer) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 4/2/2016 tarihli ve 296…

 

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrüksüz Satış Mağazaları 14 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30332  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı…

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

İkinci El Araç Ticareti 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımla…

 

Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik

Yabancı Plakalı Araç İPC 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  İçişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…

 

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalat Elektronik Başvuru Sistemi 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı…

 

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1.b)

Özel Durumlar Tebliği II-15.1.b 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayı…

 

Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.ç)

Pay Tebliği VII-128.1.ç 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî…

 

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/2)

2018 Türk Patent Kurumu Ücret Tarifesi Ek 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Türk Patent ve Marka Kurumundan: MADDE 1 – 30/12/2017 tarihl…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark