Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 63 11 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30267  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 61 11 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30267  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…

 

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik

Tarım Arazilerinin Korunması 09 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30265  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da..

 

Kasım 2017 Aylar İtibarıyla Mükellef Sayıları

Aylar İtibarıyla Mükellef Sayıları Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2017-KASIM 1.881.245 2017-EKİM 1.876.531 2017-EYLÜL 1.8…

 

Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği

Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği 09 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30265  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/162

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/162 08 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30264  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/162 Karar S…

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 60 (Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 330)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 60 08 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30264  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59 (Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 320)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 59 08 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30264  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…

 

Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Oda Muamelat Yönetmeliği Değişiklik 08 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30264  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: MADDE 1 – 12/9/2005 tarih…

 

Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Borsa Muamelat Yönetmeliği Değişiklik 08 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30264  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: MADDE 1 – 12/9/2005 tar…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark