SGK Ertelenen Prim Ödemeleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerimizden gerekli şartları taşıyanların 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticareti 03 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30199 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2015/46

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2015/46 03 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30199 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2015/46 Karar Sayısı..

 

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ

İş Ekipmanları Kontrolüne Yetkili Kişilerin Eğitimi 01 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30197  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ B…

 

Araç Kredilerinde Yeni Düzenleme

Araç Kredilerinde Yeni Düzenleme Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 483

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 483 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – …

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücreti 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196  Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin..

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücreti 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196  Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin..

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196  Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin..

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 3/7/2017 ta…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark