Arıcı Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrüksüz Satış Mağazaları 14 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30332  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı…

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

İkinci El Araç Ticareti 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımla…

 

Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik

Yabancı Plakalı Araç İPC 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  İçişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…

 

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalat Elektronik Başvuru Sistemi 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı…

 

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1.b)

Özel Durumlar Tebliği II-15.1.b 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayı…

 

Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.ç)

Pay Tebliği VII-128.1.ç 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî…

 

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/2)

2018 Türk Patent Kurumu Ücret Tarifesi Ek 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Türk Patent ve Marka Kurumundan: MADDE 1 – 30/12/2017 tarihl…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2017/129, K: 2018/6 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2017/129 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/129 Karar Sa…

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11190

2018 Yılı 5510 İlave Puan 10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30328  Karar Sayısı : 2018/11190 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigo…

 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar BKK 2018/11286

2018 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması 10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30328  Karar Sayısı : 2018/11286 Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin F…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark