Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30261  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 1..

 

7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30261  Kanun No: 7061 Kabul Tarihi: 28 Kasım 2017 MADDE 1- 4/2/1924 tarihli ve…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 15 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30261  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE…

 

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27)

Gümrük Tebliği Tarife-Sınıflandırma 27 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30261  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliği..

 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Değişiklik 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30261  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 12/4/2013 tar…

 

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kazançları Kurumlar Vergisine Tabidir

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Kazançları ÖZET: 1 Aralık 2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebli..

 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

4054 Sayılı Kanun İPC 2018/1 02 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30258  Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekab…

 

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar – Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:54

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 30 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30256 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurum…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 13 01 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30257  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 3/4/2007…

 

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde (II-5.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-5.2.a)

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı II-5.2.a 01 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30257  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark