İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İskan Kanunu Uygulama 09 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30149  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı…

 

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

Gümrüksüz Satış Mağazaları 08 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30148 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Ta…

 

Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2017/29)

Teknik Servislere Dair Tebliğ SGM 2017/29 06 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30146 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/201…

 

7035 Sayılı Kanun Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7035 Sayılı Kanun Bölge Adliye 05 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30145 (Mükerrer) Kanun No. 7035 Kabul Tarihi: 20/7/2017 MADDE 1- 6/1/1982 ta…

 

2017 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2017 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 05 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30145  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin a…

 

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma 05 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30145  Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar…

 

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

2017-2018 Özel Okul Desteği 04 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30144 Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından: Bilindiği üzere, 8/2/2007..

 

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Liselerde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

2017-2018 OSB Özel Mesleki ve Teknik Liseler 04 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30144 Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından: Bilindiğ…

 

Bilirkişilik Yönetmeliği

Bilirkişilik Yönetmeliği 03 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30143 Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç M..

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı

KGK Rotasyon Süresi 02 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30142  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark