Arıcı Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar BKK 2018/11285

4734 Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkı 24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30342  Karar Sayısı : 2018/11285 Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Ka…

 

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar BKK 2018/11284

Vergiye Uyumlu Mükellef Borç Tecili 24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30342  Karar Sayısı : 2018/11284 Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının…

 

Mali İstatistik Yönetmeliği

Mali İstatistik Yönetmeliği 24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30342  Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…

 

Otopark Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar…

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 10/8/2016 …

 

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisanslı Yediemin Depoları 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Adalet Bakanlığından: MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gaz…

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 286…

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

Pazar Araştırması Pazara Giriş Desteği 2018/2 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 21/3/20…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11297

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/11297 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Karar Sayısı : 2018/11297 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımla…

 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yataklı Sağlık Tesisleri Acil Servis Hizmetleri 20 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30338  Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 16/10/2009 tarihli ve…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark