Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

Harcırah Kanunu Genel Tebliği 41 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Maliye Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ,  10/2/1954 tarihli…

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar

Parasal Sınırlar ve Oranlar 57 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10…

 

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9)

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 30/4/2003 tarihli ve 25094 s..

 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 1 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Maliye Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin…

 

2018 Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları

2018 Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları ÖZET: 1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında özel sektör çalışanlarının işle..

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12/01/2018 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 12/5/20..

 

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli v..

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: MADDE 1 – 23/10/2010 ta…

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar BKK 2017/11091

DASK Hasar Fazlası Reasürans Desteği 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299  Karar Sayısı : 2017/11091 Ekli “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tara…

 

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 09/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Kararı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2018/1 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 09/01/2018 Karar.

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark