4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2017/11174)

4447 Geçici 15 Süresi Uzatımı 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (3.Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/11174 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin 16 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADD…

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği 16 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç MADDE 1…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)

Milli Emlak Genel Tebliği 382 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287  Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar A..

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarih…

 

BKK 2017/11170 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

2018 Türk Gümrük Tarife Cetveli 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287 (3. Mükerrer) Karar Sayısı: 2017/11170 Ekli “İstatistik Pozisyonlarına…

 

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287 (4. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Bİ..

 

BKK 2017/11168 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BKK 2017/11168 İthalat Rejimi 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287 (4. Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/11168 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek…

 

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar BKK 2017/11165

BKK 2017/11165 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (3.Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/11165 Ekli “2017 Yılın…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11175

BKK 2017/11175 Yatırımlarda Devlet Yardımları 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (3.Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/11175 Ekli “Yatırımlard…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark