Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu Haznedarlığı Değişiklik 28 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30346  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 8/12…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/166

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/166 27 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30345  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/166 Karar Sa…

 

GİB e-Haciz Cevabi Yazısı

GİB e-Haciz Cevabi Yazısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Tarih: 15.02.2018 Sayı : 29537..

 

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar BKK 2018/11460

2018 Yılı Tarımsal Destekleri 26 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30344  Karar Sayısı : 2018/11460 Ekli “2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekle…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 147)

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri 147 25 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30343  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 27/2/2013 tarihli…

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar BKK 2018/11285

4734 Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkı 24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30342  Karar Sayısı : 2018/11285 Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Ka…

 

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar BKK 2018/11284

Vergiye Uyumlu Mükellef Borç Tecili 24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30342  Karar Sayısı : 2018/11284 Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının…

 

Mali İstatistik Yönetmeliği

Mali İstatistik Yönetmeliği 24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30342  Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…

 

Otopark Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar…

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 10/8/2016 …

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark