Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Denetim Kurulu Değişiklik 08 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30445 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Re…

 

SGK Genelgesi 2018/19 (7143 Sayılı Kanun Yapılandırma)

SGK Genelgesi 2018/19 7143 Sayılı Kanun Yapılandırma T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 70467665-202.99-E….

 

SGK’ya Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getirenlere Borçlarını Taksitle Ödeme İmkanı Getirildi

SGK Borçlarını Taksitle Ödeme ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere..

 

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemleri 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli…

 

Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Bankalarca Özkaynak Hesaplaması 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve K…

 

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2018/1)

Akreditasyon Kullanım Ücreti 2018/1 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Türk Akreditasyon Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Teb…

 

Bağımsız Denetim Tebliğleri ve KGK Kararları

Bağımsız Denetim Tebliğleri ve KGK Kararları 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartla…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/109 – Ticareti Terk – Mal Beyanı

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/109 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/109 Karar S…

 

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yapı Kayıt Belgesi 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar…

 

Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar BKK 2018/11662

Girişim Sermayesi Fonları 2018/11662 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11662 Ekli “Girişim Sermayesi Fon…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark