VUK 487 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 487

VUK 487 17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30273  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Yetki MADDE 1 – (1) 213 sayılı Vergi Usul K…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 8 Adet Tebliğ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 8 Adet Tebliğ 17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30273  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 18 Adet Tebliğ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 18 Adet Tebliğ 16 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30272 (Mükerrer) —   Türkiye Fin…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2018/1

SMMM Sınavı 2018/1 16 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30272 TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar…

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2018/1

YMM Sınavı 2018/1 16 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30272 TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları…

 

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği Değişiklik 16 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30272 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından MADDE 1 – 27/5/20..

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 62 16 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30272 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Am..

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 300 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADD…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146)

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri 146 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (..

 

BKK 2017/10944 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017/10944 Ülkemize Turist Getiren 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Karar Sayısı : 2017/10944 Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Gr…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark