Archive for the ‘Genel’ Category

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 56 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…  

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 57 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…  

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Transfer Fiyatlandırması Tebliği 3 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/11/…  

Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: BİR..  

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 17)

MASAK Tebliği Sıra No: 17 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gaze…  

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 55 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…  

İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen KDV’nin Belge Aranmaksızın İadesi

İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen KDV’nin Belge Aranmaksızın İadesi ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikle…  

2018 Yılı VUK ve Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

2018 Yılı VUK ve Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından…  

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Genel Kurul Kararı (No: 208)

Basında Çalışanlara Verilecek Borç Para 06 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30262  Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: 24 Kasım 2017 Basında…  

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 299 06 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30262  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç..  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark