Archive for the ‘Genel’ Category

KHK 698 – 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK 698 04 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30468 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ka…  

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Destek Programları 04 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30468 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığ…  

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/4)

Kredi Kartı Azami Faiz 2018/4 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30464 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve…  

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BKK 2018/11985

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi 2018/11985 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30464 Karar Sayısı : 2018/11985 Ekli “Turizm Tesislerinin…  

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2018/11993

4735 Sayılı Kanun Ek Fiyat Farkı 2018/11993 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30464 Karar Sayısı : 2018/11993 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme…  

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar BKK 2018/11999

ÖTV  2018/11999 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30464 Karar Sayısı : 2018/11999 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/6/…  

Bir Benden Bir Senden Teşviki

Bir Benden Bir Senden Teşviki ÖZET: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren, 2017 yılında çalıştırdığı sigortalı sayısı 1-3 arasında olan ve ustalı..  

Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Kooperatif Kuruluş Ana Sözleşme 02 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30466 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v…  

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.c)

Gayrimenkul Yatırım Tebliğ III-52.3.c 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30464 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 3/1/2014 tarihli ve 2887…  

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont İskonto Faiz Oranları 29 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30463 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en çok 3 a…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark