Archive for the ‘Genel’ Category

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayı 27 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30223  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 19/7/2012 tarihl…  

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanması Değişiklik 27 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30223  Türk Patent ve Marka Kurumundan: MADDE 1 – 24/4/2017 ta…  

İş Mahkemeleri Kanunu 7036 Sayılı Kanun

İş Mahkemeleri Kanunu 25 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30221  Kanun No. 7036 Kabul Tarihi: 12/10/2017 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş ma…  

Okul Servis Araçları Yönetmeliği

Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeni 25 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30221  İçişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Ta..  

Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım 25 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30221  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…  

2017/3 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

2017/3 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/46 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 552…  

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2017/34)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Destekleme 2017/34 24 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30220  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜ…  

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Kaynaklanan Kazançlara İlişkin Karar Hakkında Açıklamalar

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklar ÖZET: 2017/10821 sayılı BKK ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesine..  

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10918

2017-2018 Eğitim-Öğretim Katkı Payı 21 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30217  Karar Sayısı : 2017/10918 Ekli “2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yü..  

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri 21 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30217  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark