Archive for the ‘Genel’ Category

Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018 Esnaf Kayıt Ücreti 04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: MADDE 1 – 14/2/2008 tarihli v…  

Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/142, K: 2017/150 Sayılı Kararı

04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/142 Karar Sayısı: 2017/150 Karar Tarihi: 1.11.2017…  

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 02 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30289 (Mükerrer) Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih         : 2..  

SGK Genelgesi 2017/30 Tebliğ İşlemleri ve Süreler

SGK Genelgesi 2017/30 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 27/12/2017 Sayı : 70660756-206.16-E.6569541 Konu…  

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarih…  

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)

Milli Emlak Genel Tebliği 382 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287  Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar A..  

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği 16 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç MADDE 1…  

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin 16 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADD…  

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2017/11174)

4447 Geçici 15 Süresi Uzatımı 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (3.Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/11174 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka…  

BKK 2017/11163 Emniyet Genel Müdürlüğünce Yürütülen Pasaport ve Sürücü Belgesi Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Devredilmesine Dair Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

Pasaport ve Sürücü Belgesi Hizmetleri Süre Uzatımı 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287 (5. Mükerer) Karar Sayısı : 2017/11163 Emniyet Gene…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark