Archive for the ‘Genel’ Category

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gaz…  

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: MADDE 1 – 23/10/2010 ta…  

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli v..  

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12/01/2018 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 12/5/20..  

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Rıza ÇELEN’in Atanması Hakkında Karar BKK 2017/11155

KGK Başkanlığına Rıza ÇELEN’in Atanması 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Karar Sayısı: 2017/11155 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan…  

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 09/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Kararı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2018/1 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 09/01/2018 Karar.  

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar BKK 2017/11091

DASK Hasar Fazlası Reasürans Desteği 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299  Karar Sayısı : 2017/11091 Ekli “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tara…  

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11106

Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı 09 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30296 Karar Sayısı : 2017/11106 Aday çırak ve çıraklar ile işl..  

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yeni 08 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30295  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Başla…  

Devlet Yardımları Rehberi

Devlet Yardımları Rehberi Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi 1- İhracata Yönelik Devlet Yardımları 2- Hizmet Sektörlerine Yönelik Devlet Yard…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark