Archive for the ‘Genel’ Category

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/1 01 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30438 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 say…  

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet 01 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30438 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 23/2/2011 tarihli ve 27855 s…  

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 01 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30438 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî…  

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

Yatırım Teşvik Belgesi Elektronik 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Ekonomi Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ekonomi…  

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Binaların Gürültüye Karşı Korunması 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 31/5/2017 tarihli ve 3…  

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

SGK Tecil ve Taksit 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1953 t…  

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…  

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Destek Programları 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı…  

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

6502 Sayılı Kanun Uzlaşma Yönetmeliği 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Daya…  

SGK Genelgesi 2018/17 – Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma

SGK Genelgesi 2018/17 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 26431140-207.02-E.4984245 Tarih: 29/05/2018 Konu…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark