Archive for the ‘Genel’ Category

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2016/43 (Emlak Vergisi)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2016/43 Emlak Vergisi 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016…  

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/36 (Maden Kanunu)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/36 Maden Kanunu 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından; Esas Sayısı : 2017/…  

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018 Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Ücret 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 8/2/1989…  

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserleri Derleme 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 18/8/2012 tarih…  

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/137 (5510 İPC)

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/137 19 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30275  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından; Esas Sayısı : 2017/137 Karar S…  

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Kararı E.2017/8980

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Kararı E.2017/8980 19 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30275  Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden: ESAS NO : 2017/8980 KAR…  

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2017/11)

2018 Su Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Amaç, kapsam ve day…  

VUK 487 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 487

VUK 487 17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30273  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Yetki MADDE 1 – (1) 213 sayılı Vergi Usul K…  

VUK 486 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 486

VUK 486 17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30273  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1) Serbest meslek erbabı,…  

VUK 485 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 485

VUK 485 17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30273  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Konu 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı B..  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark