SMMM Rapor Düzenleme Sınırı Asgari İşçilik

SMMM Rapor Düzenleme Sınırı Asgari İşçilik T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENEL TALİMAT Tarih: 16/01/2017 Say…

 

İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz 24 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29958 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…

 

Kamu İhale Tebliği No: 2017/1

Kamu İhale Tebliği No: 2017/1 21 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29955 Kamu İhale Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1…

 

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ Sayı: 2017-3

Kamu Sosyal Tesisleri Tebliği 2017-3 21 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29955 Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac..

 

Kamu Gözetimi Kurumu Rotasyon Uygulaması

Kamu Gözetimi Kurumu Rotasyon Uygulaması T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KURUL KARARI Karar No: 75935942-050.01.04 – [03/06…

 

2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar

2017 SGK Aidat İşlem ve Sözleşme Ücretleri Amaç Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca, gerçek veya tüzel kişilerden; ödem…

 

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/1)

Çek Defterlerinin Baskı Şekli Sayı 2017/1 20 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29954 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 20/1/2010 tar…

 

BKK 2016/9728 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

5510 Sayılı Kanun 81 Madde Teşviki 20 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29954 Karar Sayısı : 2016/9728 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlı…

 

 

BKK 2016/9715 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Kuzey Kıbrıs ile Yurtdışı Gündelikleri 20 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29954 Karar Savısı: 2016/9715 “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılac…

 

Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55)

TFRS 9 Hakkında Tebliğ Sıra No 55 19 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29953 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark