Tüketici Konseyi Yönetmeliği

Tüketici Konseyi Yönetmeliği 05 Temmuz 2014 Sayı: 29051 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu..

 

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı 25 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29990 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve…

 

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt 25 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29990 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: MADDE 1 –…

 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler 25 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29990 Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ…

 

6772 Sayılı Kanun Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6772 Sayılı Kanun Serbest Bölgeler 24 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29989 Kanun No: 6772  Kabul Tarihi: 09 Şubat 2017 MADDE 1- 6/6/1985 tarihl..

 

BKK 2017/9901 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar

BKK 2017/9901 Beşeri Tıbbi Ürünler 24 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29989 Karar Sayısı : 2017/9901 Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılm…

 

Sayaç İşlemleri Tebliği Seri No: 1

Sayaç İşlemleri Tebliği Seri No: 1 23 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29988 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi 23 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29988 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/..

 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 23 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29988 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 24/7/1994 tarihli ve…

 

6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2017/1

6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2017/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 21002710-010.06.01[37-2] Konu : BAZI ALACAKLARIN YENİDEN Y..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark