Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanım Değişiklik 26 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30049 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 11/6/2015 tarih…

 

4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemeler 2017/5 25 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30048 Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – 31/3/2017 tarih…

 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri 25 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30048 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve T…

 

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Sınai Mülkiyet Kanunu Yönetmeliği 24 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30047 Türk Patent ve Marka Kurumundan: BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Da…

 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 24 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30047 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 2…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

SMMM YMM Genel Tebliği Seri No: 45 22 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30046 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1…

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sürücü Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik 22 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30046 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661..

 

BKK 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BKK 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirleri 21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30045 Karar Sayısı : 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu gelirl…

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2

YMM Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2 21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30045 TÜRBOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2

SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2 21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30045 TÜRBOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mal…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark